od 07:00 - do 20:00 hod

!!! ŽIADAME DODRŽIAVAŤ TENTO VYMEDZENÝ ČAS PRE VÝKON STREĽBY !!!

od 1. apríla – do 15. septembra / 07:00-20:00 hod

od 16. septembra – do 31. marca / 08:00-16:00 hod

nočné streľby ozbrojených zložiek / po 22:00 hod

KALENDÁRDOKUMENTY

… pre bezpečnú manipuláciu so zbraňou NEEXISTUJÚ výnimky!!!

INFORMÁCIE

Poľovnícky strelecký areál, Regionálnej organizácie Slovenského poľovníckeho zväzu Žilina (RgO SPZ) je situovaný v k.ú. Považský Chlmec pri Žiline, na pravom brehu rieky Váh, pod južným svahom vrchu Chlmce, v lokalite nazývanej “Riviéra”, na pozemku vo vlastníctve RgO SPZ. (pre navigáciu z rôznych smerov využite mapy na našej stránke – kliknutím na príchod z daného smeru )

Obsadenie strelnice

Strelecký areál je obsadzovaný podľa plánu schváleného vlastníkom /prevádzkovateľom streleckého areálu. S prehľadom obsadenia streleckého areálu je možné sa oboznámiť na našej stránke v sekcii “kalendár” (termín, časový rozsah, rozsah využitia …). Mimo týchto termínov je strelnica voľná len pre osoby a organizácie s vydaným platným povolením.

Vlastník a Prevádzkovateľ

Vlastníkom a prevádzkovateľom streleckého areálu je Regionálna organizácia Slovenského poľovníckeho zväzu Žilina (RgO SPZ) / Dlhá 76, 010 09 Žilina-Bytčica, ktorý ako jediný vydáva súhlas k vykonávaniu strelieb alebo inej činnosti v areáli. Je prísne zakázané vykonávať akúkoľvek činnosť v areáli bez predchádzajúceho súhlasu vlastníka / prevádzkovateľa.

Prevádzkové podmienky

Je striktne požadované, dodržiavať časy vykonávanie strelieb, osobitne v letnom a osobitne v zimnom období – Aktuálnu “Prevádzkovú smernicu” streleckého areálu obdrží každá osoba alebo organizácia pri vydaní súhlasu k výkonu strelieb a iných činností v streleckom areáli. Smernica je rovnako dostupná aj na našej stránke, v sekcii “dokumenty“, vr. situačného nákresu streleckého areálu. 

PODPORUJÚ NÁS

TATRAshooting - Žilina

predaj zbraní, streliva, kurzy

FENRIS

zbrane, strelivo, prebíjanie, kydexové puzdrá